Optimer din virksomheds processer med CO2 beregner

Ønsker du at hjælpe din produktionsvirksomhed et skridt videre på vejen mod en grøn omstilling? Så bør du kigge på virksomhedens samlede globale CO2 aftryk. Og her er det oplagt at sætte CO2 udledningen i forbindelse med processering under lup.

Effektiv måling af klima effekten med CO2 beregning

Til dette formål bør du kontakte en virksomhed som har speciale inden for grøn proces optimering og behandling af farligt affald. Hos Fortum Waste Solutions kan du, foruden hjælp til kortlægning af virksomhedens CO2 ækvivalenter og måling af diverse emissioner, få hjælp i forbindelse med bortskaffelse og genanvendelse af farlige rest produkter og affald.

Hvem er Fortum Waste Solutions?

Fortum Waste Solutions er den danske afdeling af det fælles samarbejde ”Recycling & Waste” i den nordiske energi koncern Fortum. Inden for dette forretnings område er over 750 kompetente medarbejdere fordelt ligeligt i Finland, Sverige, Danmark og Norge beskæftiget.

Fortum Waste Solutions har mere end fyrre års erfaring med de processer som anvendes for at omdanne farligt affald til energi.

Fortum Waste Solutions har siden Kommunekemis oprettelse i 1971 skabt værdi i form af elektricitet og fjernvarme via omdannelse af olie produkter og diverse metaller, for eksempel jern, kobber og zink, samt andre genanvendelige ressourcer. Og diverse miljø skadelige rest produkter fra disse processer så som slagge, filterkage og flyveaske sendes til behandling og slut disponering hos NOAH AS i Norge.

Formålet, missionen og visionen for Fortum Waste Solutions er gennem miljø rigtige løsninger at beskytte naturens ressourcer. Som kunde hos Fortum Waste Solutions vil du således altid blive tilbudt den mest moderne og bæredygtige løsning til afgiftning, slut behandling og genanvendelse af farligt affald.

På den måde kan du sikre en mere miljø og klima venlig proces og dermed give din virksomhed en meget grønnere profil. Du kan læse mere på fortum.dk.